Konsumentverket granskar miljöpåståenden i reklam för sparande

Pressmeddelande 14 mars 2017

”Grön”, ”hållbar” och ”miljövänlig” är vanliga ord i marknadsföringen av bland annat fonder och pensionssparande. Men reglerna för vad företagen får påstå är ganska strikta.

Konsumentverket har granskat 15 bankers och fondföretags marknadsföring på de egna webbplatserna.  Myndigheten har tittat inte bara på vad som sägs i texten utan även hur företagen använder bilder och symboler för att spegla någon form av miljöaspekt.

–Vi vet att konsumenterna påverkas av marknadsföringen och att miljöargument får en allt större betydelse för många när de ska fatta beslut. Därför är det extra viktigt att företagen inte vilseleder konsumenterna och får dem att tro att bolagen har ett större positivt miljöinflytande än vad de rimligtvis har, säger Malin Fors, jurist på Konsumentverket.

Lagen säger att generella miljöpåståenden antingen måste beskrivas och förklaras närmare samt kunna bevisas, eller så får de inte användas. Företag som använder ett påstående som ”miljövänlig” måste också kunna visa på vilket sätt produkten är just miljövänlig.

Förutom miljöorden som används för att beskriva spar- och investeringsprodukter använder många företag bilder på orörd natur, djur eller symboler som till exempel gröna löv eller gröna fotavtryck.

–Bilderna kan ge konsumenterna intrycket att företagens investeringar har en positivare påverkan på miljön än vad de i själva verket har.

Nu får de 15 bolagen ta del av Konsumentverkets granskning. Dessutom sprids resultatet till branschorganisationerna. Sedan får cirka en tredjedel av de granskade bolagen ett tillsynsbrev från myndigheten där företagen uppmärksammas på brister i marknadsföringen. De får då möjlighet att självmant rätta till sin marknadsföring.

–Vi hoppas förstås att alla bolagen i vår granskning tar till sig av kritiken. Det är inte rätt att spela på konsumenternas vilja att bidra till ett mer hållbart samhälle, om företagen inte kan visa på vilket sätt den egna verksamheten och de produkter man säljer verkligen gör det, säger Malin Fors.

Granskningen är ett led i regeringens uppdrag till Konsumentverket att motverka marknadsföring med miljöaspekter som inte är underbyggda.

För mer information kontakta Malin Fors, jurist på Konsumentverket, tfn 054-19 40 48

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera