Med märkningsguiden i mobilen får du svar direkt i affären

Pressmeddelande 12 oktober 2017

Konsumentverkets märkningsguide gör det enklare att orientera i affären bland alla miljö- och hållbarhetsmärkningar som finns på till exempel livsmedel och kläder. Med guiden i mobilen kan du få svar direkt vad märkningen betyder.

Märkningar är ett område som upplevs svårt och oklart av konsumenter. Undersökningar visar att det är krångligt att veta vilka märkningar som finns och vad de står för.

Därför har Konsumentverket tagit fram en märkningsguide som hjälper konsumenten att söka information om till exempel olika typer av miljö- och andra hållbarhetsmärkningar.

Märkningsguiden är mobilanpassad för att den ska kunna användas i affären. På så sätt blir det lättare att få svar direkt vad märkningen betyder.

I höst lanseras dessutom en ny sökfunktion i guiden som är kopplad till mobilens kamera. Genom att fotografera en märkning är det möjligt att söka och få information om vad märket står för.

Här hittar du Märkningsguiden på Hallå konsument

I dagsläget finns ett 40-tal miljö- och hållbarhetsmärkningar i guiden med inriktning på livsmedel, textilier, möbler med mera. Här finns även märkningar för till exempel energismarta val och varningsmärkningar för kemikalier.

Märkningsguiden ger en kort förklaring om vad olika märken betyder och länkar vidare till den organisation som står bakom märkningen. Guiden värderar inte märkena och guiden innebär inte något godkännande eller rekommendation från Konsumentverket.

Kontaktperson:
Emma Schütt, utredare, tel 054-19 40 27

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera