Konsumentrapporten 2017: Nya lagar behövs på bostadsmarknaden

Pressmeddelande 2 maj 2017

Stopp för anonyma bud, tydligare information om objektet, ett marknadsvärde – inte bara ett utgångspris, ändrad lagstiftning och ökad tillsyn. Så ser några av Konsumentverkets förslag ut för att få bukt med problem inom fastighetsmäklarområdet.

Fastighetsmarknaden är het på många håll i landet.

– Bostadsbristen trissar upp både tempot och priserna. Den affär som förmodligen är livets största investering riskerar att bli ett impulsköp med misstag som är svåra och dyra att rätta till i efterhand, säger Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket och Konsumentombudsman.

Konsumentrapporten 2017

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentrapporten uppmärksammar konsumenternas situation och förutsättningar på 45 marknader.

I årets Konsumentrapport har Konsumentverket, på regeringens uppdrag, tittat närmare på fastighetsmäklartjänster. Det är en marknad som kvalar in på listan över de tio mest problematiska i rapporten. Konsumenterna upplever att de har svårt att jämföra mäklares tjänster och att marknaden är komplex.

Konsumentverkets åtgärdsförslag i korthet:

  • Inrätta en konsumentbyrå för oberoende information. Behovet av opartisk vägledning av experter är stort.
  • Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ska kunna granska även fastighetsmäklarföretagen, inte bara enskilda mäklare som i dag. Sanktionsmöjligheterna bör ses över. FMI ska också kunna utfärda föreskrifter, styrande förtydligande av lagen som mäklarna måste följa.
  • Viktig information bör lämnas mycket tidigare än vad som sker i dag. Det ska framgå tydligt vem som svarar för vilka uppgifter i objektsbeskrivningen. I dag tror många felaktigt att mäklaren har kontrollerat alla uppgifter.
  • Lockpriserna måste åtgärdas. FMI bör ta fram en modell för hur ett marknadsvärde ska anges.
  • Ökad insyn i budgivningen. Budgivare måste identifiera sig. Budgivningslista till alla budgivare, och köparen i god tid innan avtalet skrivs på.
  • Fastighetsmäklarlagen är inte anpassad för förmedling av nyproduktion och bör ses över.

Andra förslag som inte direkt rör fastighetsmäklare, men väl bostadsmarknaden:

  • Översyn och ändrad lagstiftning för bostadsrätter. Ett problem i dag är oklar ansvarsfördelning mellan köpare, säljare och förening vid köpet.  Det är också oklart vad som gäller när fel och brister upptäcks senare i bostaden. Behovet av översyn gäller både nyproduktion, vid ombildning till bostadsrätter samt befintliga bostadsrätter.
  • Inför ett centralt och offentligt bostadsrättsregister för att öka tryggheten vid pantsättning. I dag riskerar en köpare att få betala någon annans skulder.

Konsumentminister Per Bolund tog emot rapporten den 2 maj av Konsumentverkets generaldirektör, konsumentombudsman Cecilia Tisell.

För mer information
Kontakta presstjänsten, telefon 054-19 40 20.

Hela rapporten finns nedan under Relaterade dokument.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera