Nytt kvalitetsmärke för kommunal budget- och skuldrådgivning

Pressmeddelande 3 januari 2017

Konsumentverket har på regeringens uppdrag tagit fram rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Syftet är att alla som behöver det ska få stöd av god kvalitet, oavsett vilken kommun de bor i.

Tidigare undersökningar visar att omfattningen och kvaliteten på budget- och skuldrådgivningen i landets kommuner varierar. Dessutom är det relativt få som vet om att den finns.

Bland annat har väntetiden för att få träffa en budget- och skuldrådgivare varit olika lång i kommunerna. I vissa delar av landet har invånarna tvingats vänta i upp till ett år för ett första besök.

För att försöka råda bot på detta har Konsumentverket på regeringens uppdrag tagit fram rekommendationer till kommunerna. Rekommendationerna anger vad som anses vara en kvalificerad verksamhet av god kvalitet.

Det rör sig om sex rekommendationer som handlar om:

  • Verksamhetens innehåll
  • Utbildning och kompetens
  • Likvärdigt arbetssätt
  • Kapacitet och uppföljning
  • Tillgänglighet
  • Stöd utan oskäligt dröjsmål

Rekommendationerna vänder sig i första hand till beslutsfattare, politiker och chefer för budget- och skuldrådgivningsverksamheten i kommunerna samt de yrkesverksamma budget- och skuldrådgivarna. Men riktlinjerna är också ett sätt att förtydliga vad budget- och skuldrådgivningen bör hjälpa skuldsatta med. Det ska vara tydligt för invånarna vilken hjälp de kan förvänta sig.

– Vår förhoppning är att riktlinjerna ska bidra till både utveckling och uppföljning av kommunernas budget- och skuldrådgivning. Jag tror att generella rekommendationer kan bidra till en stärkt verksamhet, vilket gynnar de som behöver hjälp med sin ekonomi, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör.

Rekommendationer för kommunala budget- och skuldrådgivningen

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Rekommendationerna utgör en vägledning och ska bidra till utveckling och uppföljning av kommunernas budget- och skuldrådgivning.

Konsumentverket kommer att följa upp hur rekommendationerna används och redovisa det till regeringen senast den 1 juni 2018.

Rekommendationerna har utarbetats efter samråd med Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogden, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och andra berörda aktörer.

Kontaktpersoner:

Karin Nordenson, utredare, tel 054-19 40 57
Margareta Lindberg, utredare, tel 054-19 40 62

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera