Nytt uppdrag: Konsumentverket startar Forum för miljösmart konsumtion

Pressmeddelande 9 mars 2017

Konsumentverket har i dag av regeringen fått uppdraget att bygga upp ett forum för samhällsaktörer som arbetar med miljömässigt hållbar konsumtion. Konsumentverket ska också börja arbeta med att stimulera miljösmarta konsumtionsmönster.

Flera av de stora miljöproblem som finns i dag hänger ihop med konsumtions- och produktionsmönster som inte är miljömässigt hållbara. Det gäller bland annat klimatpåverkan, resursanvändning och utsläpp av miljögifter.

Varor som privatpersoner köper kan påverka miljön i flera led, såväl vid tillverkning och användning som vid avfallshantering genom återvinning.

Detta är bakgrunden till varför regeringen nu ger Konsumentverket i uppdrag att bygga upp ett forum för miljösmart konsumtion. Syftet är att stimulera till kunskapsutbyten och samarbeten för att på så vis öka kunskapen på området.  Ett annat syfte är att främja åtgärder och att ge bättre förutsättningar för en miljömässigt hållbar konsumtion.

Uppdraget ska genomföras efter samråd med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten och andra berörda myndigheter.

Regeringens pressmeddelande om Konsumentverkets nya uppdrag

Kontaktperson:

Kontakta presstjänsten för frågor och kommentarer, 054-19 40 20

Skriv ut
Prenumerera