Varning för obemannade hoppborgar

Pressmeddelande 19 juni 2017

Under de senaste åren har flera barn skadat sig när de trillat ned från hoppborgar. Nu varnar Konsumentverket för lek i obemannade hoppborgar.

Konsumentverket har fått in ett antal anmälningar om att barn har skadat sig när de lekt i hoppborgar. Det har varit allvarliga skador såsom skallskador och frakturer som har skett när barnen klättrat upp på hoppborgens väggar och sedan trillat ned från utsidan.

En enkät som Konsumentverket har låtit göra visar också att skador ofta sker när det är för många barn samtidigt i hoppborgen och att det då inträffar kollisioner.

Båda dessa skadescenarion kan undvikas om det är någon som övervakar leken.

Det finns säkerhetsregler för de som ställer upp hoppborgar för allmänheten att de är skyldiga att övervaka den. Är inte hoppborgen övervakad ska den plockas ner.

Låg kännedom om säkerhetsregler

Konsumentverket gick i fjol sommar ut med information om säkerhetsreglerna till företag som hyr ur hoppborgar. Sedan dess har även Konsumentverket varit i kontakt med en grupp företag som förstått sitt ansvar och inlett ett samarbete med att höja säkerheten.

– Hoppborgar är ett bra sätt att aktivera barn och vi vill att barn ska kunna leka på ett säkert sätt. Tyvärr har kännedomen om säkerhetsreglerna varit låg hos de företag som hyr ut hoppborgar, säger Anna Ekegren, utredare vid Konsumentverket.

En första rimlig målsättning, menar Konsumentverket, är att alla hoppborgar är övervakade under sommaren 2017. Sedan återstår det att arbeta vidare med övriga delar av säkerhetsreglerna.

För att kunna övervaka att reglerna följs vill Konsumentverket ta hjälp av allmänheten.

– Ser man en hoppborg som är obevakad på till exempel den lokala marknaden, fotbollscupen eller utanför mataffären, ta ett foto och skicka till Konsumentverket.

Kontakt:

Kontakta presstjänsten vid fler frågor eller kommentarer presstjanst@konsumentverket.se eller tel 054-19 40 20

Om du ser en hoppborg som du tycker ser osäker ut så vill Konsumentverket gärna få veta det. Notera om det finns personal som övervakar, om det finns stötdämpande material runt alla sidor på entré, om den står på hårt underlag och om den är förankrad. Ta gärna en bild på hoppborgen; både översiktsbild och detaljbilder på entrén och skicka in till Konsumentverket tillsammans med vilken plats hoppborgen fanns, till exempel ”stadsfestivalen i Storstaden”.

Skicka bilden till konsumentverket@konsumentverket.se och skriv "Hoppborg i orten X" i ämnesraden.

Skriv ut
Prenumerera