Konsumentverket förbjuder Nordic Jumps skumgummigrop i Örebro

Pressmeddelande 29 maj 2018

Allvarliga olyckor har inträffat i en skumgummigrop vid Nordic Jump AB:s trampolinanläggning i Örebro. Nu förbjuder Konsumentverket företaget från att använda den aktuella skumgummigropen.

Konsumentverket har under 2017 fått in anmälningar om olyckor som inträffat i trampolinparken. En elvaårig pojke hade hoppat ut mot en skumgummigrop från en av trampolinerna, men slog av någon anledning i huvudet i sargen precis framför uthoppet. Pojken fick ett fem centimeter stort jack i huvudet och fick uppsöka akuten. I samma skumgummigrop bröt en man femte nackkotan när han hoppade från anläggningens kraftfullaste typ av trampolin, en så kallad olympisk trampolin, och landade med huvudet före i skumgummigropen.

Enligt produktsäkerhetslagen är det bolaget som måste kunna ta fram provningsprotokoll eller motsvarande dokument som visar att skumgummigropen är säker. Men någon sådan dokumentation har företaget inte kunnat uppvisa.

Därför har Konsumentverket tagit beslutet att förbjuda Nordic Jump i Örebro från att använda skumgummigropen. Förbudet är förenat med ett vite på en halv miljon kronor.

Kontaktpersoner:
Anna Strandberg, utredare, tel 054-19 40 78

Läs hela beslutet mot Nordic Jump

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera