Privatekonomi

Ungt par räknar på privatekonomin

Vi har ett uppdrag att ge stöd och vägledning till kommunernas budget- och skuldrådgivare. Syftet är att hjälpa konsumenter att få ekonomin att gå ihop i vardagen.

Enligt skuldsaneringslagen har vi i uppdrag att ge stöd och vägledning till kommunernas budget- och skuldrådgivare. I stödet ingår att ta fram informationsmaterial, bland annat broschyren Koll på pengarna som uppdateras varje år. Broschyren används även av privatpersoner och lärare.

Förebyggande arbete och stöd i vardagen för privatekonomi

Arbetet med privatekonomi är förebyggande och syftar till att konsumenter inte ska hamna i skuld. Det ska till exempel finnas bra information för den som riskerar att bli skuldsatt när ekonomin plötsligt förändras.

Arbetet syftar även till att nå kommunala handläggare som konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare. Många gånger träffar privatpersoner de här yrkesgrupperna för att få information och hjälp.

Senast granskad 26 oktober 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

hallåkonsument.se