Temaområden

Man pratar i mobil

Varje år väljer vi ut några områden som vi fokuserar särskilt mycket på. Vi kallar dessa områden för temaområden. Just nu arbetar vi med områdena bilar, överskuldsättning och konsumentbeteende på digitala marknader.

För att välja temaområden använder vi Konsumentverkets konsumentrapport och annan omvärldsbevakning. Konsumentrapporten görs på uppdrag av regeringen. Den syftar till att uppmärksamma problem och möjligheter för konsumenterna. Resultatet i rapporten vägleder vårt arbete när vi prioriterar så att vi fokuserar på frågor som är viktiga för konsumenter. Arbetet inom varje tema är indelat i tre faser; problemanalys, genomförande och utvärdering.

Under året arbetar vi med följande områden:

Senast granskad 4 september 2017