Bilar

Bilar är ett område där många konsumenter upplever svårigheter. Det märker vi bland annat genom att vi får många samtal till Hallå konsument där konsumenter behöver vägledning i samband med ett bilköp och verkstadstjänster. Särskilt problematiskt är köp av begagnad bil.

Vårt arbete inom temaområdet bilar går ut på att samordna alla våra aktiviteter inom bilområdet och att initiera egna aktiviteter som kan leda till en minskning av problemen för konsumenter. Till en början har arbetet inriktats på marknaden för begagnade bilar eftersom det är där flest konsumenter stöter på problem.

Under 2016 har fokus legat på att inventera området och att inhämta kunskap, men några konkreta insatser har skett redan under det första året. Vi har till exempel arrangerat ett seminarium med bilbranschen för att hämta in synpunkter och skapa dialog.

I vår upplysningstjänst Hallå konsument finns nyttig information till dig som äger eller ska köpa eller bilar och andra fordon 

Senast granskad 7 februari 2018