Återkallelse av bjällerskallra från Kid's Concept

Återkallelse: 29 november 2016
Kid’s Concept har tidigare återkallat bjällerskallran Pumpkin, nu återkallas också modellen Edvin. Om du innehar en berörd skallra ska du lämna tillbaka den i butiken där den är köpt mot full ersättning.

Bild på återkallad bjällerskallra från Kid's Concept

Den tidigare återkallelsen berörde vissa order ID-nummer, men nu återkallas alla skallror av modellerna Pumpkin och Edvin (se bilden) från Kid's Concept.

Vissa av spjälorna har missats att limmas dit under produktionen av skallran. Det innebär att sidorna kan lossna så att bjällran kan falla ut och i sin tur orsaka kvävning hos små barn. Ingen olycka har ännu skett, men ett antal incidenter har rapporterats i Sverige.

Om du köpt skallran ska du lämna tillbaka den i butiken där du köpt den mot full ersättning. Det krävs inget kvitto. Har du ytterligare frågor kan du kontakta Kid's Concept via e-post: info@kidsconcept.se

Se vilka skallror som tidigare återkallats i artikeln från 11 november 2016