Kidde Sweden återkallar brandfiltar

Återkallelse: 5 september 2016
Kidde Sweden återkallar brandfiltar efter att en säkerhetsbrist identifierats. Återkallelserna berör brandfiltar i storlek 120 x 120 cm samt 120 x 180 cm, levererade före mars 2015.

Säkerhetsbristen gäller brandfiltarnas effektivitet vid brand i matolja i panna eller annat matlagningskärl.

Säkerhetsbristen kan innebära att de berörda filtarna inte fullt ut kan släcka en brand i en panna med matolja och kan även resultera i att branden återuppstår strax efter att brandfilten använts. I förebyggande syfte har därför en produktåterkallelse inletts.

För dig som är berörd av återkallelserna av Kidde brandfilt

Om du har en Kidde brandfilt i någon av de återkallade storlekarna kan du vända dig till det ställe du köpt brandfilten för att få den utbytt eller för att få återbetalning.