Farliga barnskallror kan ge miljonvite

Återkallelse: 30 juni 2017
Barnskallran Hammarskallran är farlig och kan i värsta fall orsaka kvävning hos spädbarn. Detta konstaterar Konsumentverket och kräver nu att leksakstillverkaren BRIO drar tillbaka leksaken.

Att delar av skallran har spruckit kommer sig av att trämaterialet i vissa detaljer haft en för hög fukthalt, och då de packats upp i ett torrare klimat har sprickor uppstått. Sprickorna har i sin tur gjort att det bildats smådelar som små barn kan sätta i halsen.

I januari kontaktade BRIO Konsumentverket angående skallran. Av de totalt 39 reklamerade produkter man fått tillbaka finns sju fall där smådelar har konstaterats, och ytterligare 32 fall där sprickor har bildats. Totalt har Brio sålt cirka 30 000 exemplar av produkten.

Nu kräver Konsumentverket att BRIO ska dra tillbaka de potentiellt farliga skallrorna, och kravet är förenat med ett vite på maximalt 1,5 miljoner kronor.   

Tillbakadragandet från alla återförsäljare ska vara genomfört inom sex veckor. Parallellt med tillbakadragandet förväntas företaget även återkalla sålda skallror från konsumenter. Vidare ska BRIO redogöra för hur tillbakadragandet från återförsäljarna och återkallelsen från konsumenter ska gå till, samt efter fyra månader redovisa resultatet av åtgärderna.

BRIO har redan informerat Konsumentverket att de nu inleder återkallelsen.

Kontaktperson: Lena Bergman Bokvist, utredare, tel 054-19 40 93