Liggdelen på fällbart skötbord återkallas på grund av fallrisk

Återkallelse: 28 juni 2019
Företagen Lekmer och Babyshop återkallar liggdelen i tyg till det fällbara skötbord Tornö av märket CARENA, artikelnummer: L-8001554-0000, eftersom sömmarna kan spricka efter en tids användning. Tyget som liggdelen är gjort av är en bärande del av konstruktionen och om sömmen spricker kan en fallrisk uppkomma för barn som ligger på skötbordet.
Skötbord Carena Tornö

Lekmer och Babyshop har inlett en frivillig återkallelse av tyget till skötbordets liggdel. Bristen som har upptäckts är att sömmarna på tyget har börjat gå sönder för att sedan släppa i kanten efter längre tids användning. Brister i kvalitén har hittats på produkter sålda mellan augusti 2016 och augusti 2018.

Företagen har skickat riktade informationsbrev till kunder som köpt produkten, men det kan finnas skötbord som sålts vidare på andrahandsmarknaden.

Har du köpt skötbordet inom den angivna tidsperioden uppmanas du att kontrollera sömmarna på skötbordet och kontakta inköpsstället för att få ett nytt tyg till liggdelen. Det nya tyget är förstärkt med ytterligare en söm.

Du kan kontrollera om din produkt kan vara påverkat av detta kvalitetsproblem genom att titta på serienumret som sitter på en silvrig etikett på ett av benen. Serienumret ska se ut som följande: SERIE NR: 1553410XXXXXX2017XXXXXX.

Varumärket CARENA, Tornö Skötbord, artikelnummer: L-8001554-0000

Är produkten tillverkad innan 2018 (2017 eller tidigare) så behöver skötbordet kontrolleras.

Kontaktuppgifter till Lekmer och Babyshop finner du här.

Lekmer

Information och kontaktuppgifter till Lekmer

Babyshop

Information och kontaktuppgifter till Babyshop