Barnstol återkallas på grund av fallrisk

Återkallelse: 14 april 2020
Barnstolen Beemo care neat återkallas på grund av fallrisk. Den höga barnstolen säljs av företaget Jollyroom.
två vita höga barnstolar

Det är barnstolar artikelnummer 829300 och 829299 som är berörda av återkallelsen. Orsaken är att brickan framför barnet ibland inte låser ordentligt i sitt fäste och kan lossna helt. Brickan är en del av stolens skyddande konstruktion och om den lossnar finns det risk att barnet kan ramla ur stolen och skadas.

Jollyroom har inlett en frivillig återkallelse av den höga barnstol som sålts under perioden 2019-02-02 till 2019-11-18.

Felet som har upptäckts på vissa stolar är att användaren kan tro att brickan är fastlåst, eftersom det hörs ett klickande ljud vid fastsättning. Men när stolen flyttas eller lyfts kan brickan lossna. Kunder uppmanas att sluta använda matstolen om felet uppstår och uppmanas att vid varje fastsättning kontrollera att fästet låser fast brickan ordentligt i sitsen.

Stolen säljs enbart av Jollyroom AB eftersom Beemoo är företagets eget varumärke.

Stolarna har ben av metall och andra delar av plast. Stolarna har sålts med dynor i två olika färger, vit och svart.

Företaget har tagit fram en ny bricka till stolen som kunder ska ha fått utskickade under mars 2020 tillsammans med en bruksanvisning på svenska. Företaget har också mejlat kunder om risken med brickan.

Kontakta företaget om du inte har fått någon ny bricka

Kontakta företaget om du inte har fått en ny bricka utskickad eller om du köpt stolen i andra hand och inte nåtts av utskicket. Kontakta Jollyroom kundservice för mer information hur du kan få en ny bricka:

epost: kundservice@jollyroom.se eller telefon 031-310 00 00

Se återkallelsen av Beemo care neat på Jollyrooms webbplats