Jollyroom återkallar barnvagn som riskerar att välta

Återkallelse: 15 juli 2020
Företaget Jollyroom återkallar barnvagnen North 13.5 Maxi Jogger med artikelnummer 649561, 649562, 708776 och 708777 eftersom det finns risk att barnvagnen kan välta.

Jollyroom återkallar barnvagnen eftersom barnvagnen kan välta, vilket innebär risk för att barnet kan ramla ur och skadas.

Har du köpt barnvagnen ska du omedelbartsluta använda den och returnera barnvagnen till Jollyroom enligt deras instruktioner. Instruktionerna finner du på deras webbplats https://www.jollyroom.se/kundservice/aterkallelser

Barnvagnen som återkallas har artikelnummer 649561, 649562, 708776 och 708777. Är du osäker på om återkallelsen gäller just din produkt kan du kontakta återförsäljaren.

Har du fler frågor kring återkallelsen kan du kontakta Jollyroom via mejl på kundservice@jollyroom.se eller via telefon 031-310 00 00.