Skötbord återkallas på grund av risk för fallskada

Återkallelse: 14 januari 2020
Företaget Scandinavian Baby Alliance återkallar skötbordet 2Me Tvättbjörne Classic Skötbord då kvalitetsbrister med skruvar som sitter i tvålhyllan hittats.
2Me Tvättbjörne Classic Skötbord

Scandinavian Baby Alliance har upptäckt kvalitetsbrister på skruvarna från den senaste tillverkningen av skötborden. I ett fåtal fall har skruvarna till tvålhyllan brustit. Om det sker kan skötbordet gå isär och barnet falla i golvet med risk för skador. Innan felet upptäcktes hann mellan 25-50 stycken skötbord levereras ut till kund. 

Om du har köpt skötbordet 2Me Tvättbjörne Classic under 2019 ska du kontrollera skruvarna i det och kontakta Scandinavian Baby Alliance AB om du är tveksam över skruvarnas kvalitet. 

Skötbordet har artikelnummer 109135-3.

Om du har frågor kan du kontakta Scandinavian Baby Alliance AB kundservice via e-post

Du kan även kontakta Scandinavian Baby Alliance AB via telefon om du har frågor eller behöver nya skruvar: telefon 0371-770 100.