Småbarnshjälm återkallas på grund av säkerhetsrisk

Återkallelse: 10 mars 2020
Vissa upplagor av småbarnshjälmen MET Genio återkallas sedan Folksams kontroll visat att det gröna spännet på hjälmen inte löser ut som det ska. Först vid för hög belastning löser spännet ut och det innebär en säkerhetsrisk.

rosa barnhjälm

Skeppshultcykeln AB återkallar hjälmar med följande Lot-nummer: (V170431, AUG 2017), (V170557, NOV 2017) och (V180177, FEB 2018) Lot-numret finner du på insidan av hjälmen. Återkallelsen sker via återförsäljarna.

En småbarnshjälm är en hjälm med ett grönt spänne. Det gröna spännet är en säkerhetsanordning gjord för att lösa ut vid viss belastning för att undvika att barnet hängs i hjälmen om hjälmen fastnar i något under lek.

Hjälmar med de angivna Lot-numren ska inte användas. Läs Skeppshultcykeln AB:s information om vad du ska göra om du har en hjälm med de aktuella Lot-numren.

Information om vad du ska göra om du har en hjälm med de aktuella Lot-numren 

Om du har frågor kontaktar du Skeppshultcykeln AB via e-post: info@skeppshult.se