Balansbro återkallas: Barn kan bryta nacken eller strypas

Återkallelse: 9 december 2021
Jollyroom AB återkallar Alice & Fox Balansbro med artikelnummer 10109788. Barn kan bryta nacken eller kvävas om de använder produkten.
Alice & Fox Balansbro för barn

Följande artikelnummer berörs av återkallelsen

  • 10109788

Öppningarna mellan balansbrons ribbor utgör en allvarlig säkerhetsbrist och produkten uppfyller inte EU:s säkerhetskrav. Barnet kan fastna med huvudet mellan ribborna på balansbron, vilket leder till att barnet bryter nacken eller stryps.

Har du produkten som berörs av återkallelsen bör du omedelbart sluta använda den och återlämna den till inköpsstället.

Du hittar mer information om återkallelsen och kontaktuppgifter i Jollyrooms återkallelsemeddelande