Snorkelmasken kan leda till dödsfall – återkallas omgående

Återkallelse: 9 februari 2022
Teknikproffset Nordic AB återkallar snorkelmasker. Masken riskerar att inte ventilera ut koldioxid från utandningsluften ordentligt, vilket kan leda till medvetslöshet och dödsfall.
Snorkelmask i svart utförande

Följande artikelnummer berörs av återkallelsen:

  • 38–82288

Efter anmälan från en konsument, har det framkommit att snorkelmasken saknar en så kallad backventil i utandningskanalen. Tillverkaren har inte kontrollerat maskens förmåga att ventilera ut koldioxid vid användning och produkten har importerats trots att den inte uppfyller gällande EU-krav. Säkerhetsbristen utsätter användaren för potentiell livsfara genom förhöjd koldioxidhalt i blodet. Tillstånd kallas hyperkapni och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

Produkten har sålts via teknikproffset.se under 2021 från 21 maj till 10 augusti. Har du produkten uppmanas du omedelbart sluta använda den och kontakta återförsäljaren.

Har du frågor kan du mejla företaget till: kundservice@teknikproffset.se

Håll dig uppdaterad och prenumerera på våra återkallelser av produkter med säkerhetsbrister