KO har ordet: Energiföretagen sätter gott exempel

KO har ordet: 19 december 2016
Branschorganisationen Energiföretagen och Konsumentverket träffar en överenskommelse med krav på skriftlig avtalsbekräftelse vid telefonförsäljning.
Konsumentombudsman Cecilia Tisell

Telefonförsäljning är ett stort konsumentproblem och Konsumentverket har under många år förespråkat krav på skriftlig avtalsbekräftelse vid all telefonförsäljning till konsument för att ett avtal ska bli giltigt.

För tre år sedan genomförde Konsumentverket en stor undersökning bland konsumenter för att få veta deras inställning till telefonförsäljning. Resultatet var tydligt. Nästan samtliga tillfrågade sa att de inte ville bli kontaktade via telefon av företag de inte redan var kunder hos och majoriteten menade att det var lätt att bli vilseledd vid sådan försäljning.

Nyligen gjordes vi en ny undersökning med samma frågor för att se hur konsumenternas inställning har förändrats. Resultaten visar ännu en gång samma negativa bild.

  • Endast en procent av konsumenterna är positiva till att bli kontaktade av telefonförsäljare från företag där de inte är kund.
  • En majoritet (58 procent) upplever att det är lätt att bli vilseledd eller lurad av telefonförsäljare.
  • Mer än var tionde konsument (11 procent) anser att de har tackat nej till ett erbjudande över telefon men ändå fått en produkt levererad.

Mätningen visar också att fler konsumenter än tidigare blir missnöjda med sina köp, fler ångrar sina köp och fler saknar förtroende för telefonförsäljare.

Redan idag finns en lag som kräver skriftligt godkännande för att köp per telefon av förvaltnings- eller rådgivningstjänst för premiepension ska bli giltigt.  Och i fjol kom utredningen ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” som framförde motsvarande krav – att gälla vid all telefonförsäljning till konsument.

Vi är många som är otåliga och går och väntar på att utredningens förslag ska bli lag. Nu har även branschorganisationen Energiföretagen tröttnat på att vänta. I dagarna har man kommit överens med Konsumentverket om att för sina medlemsföretag införa krav på skriftlig avtalsbekräftelse vid telefonförsäljning. Därmed går elbranschen före eventuell reglering.

Det är ett mycket berömvärt steg. Här visar elbranschen att man tar ansvar och inför regler som, inte bara gynnar konsumenterna, utan även företagen menar jag. - För samtidigt som konsumenternas situation vid telefonförsäljning förbättras, är ett krav på skriftlig bekräftelse ägnat att stärka konsumenternas förtroende för försäljningskanalen som sådan.

Jag önskar nu att andra företag följer elbranschens goda exempel och använder sig av skriftlig avtalsbekräftelse vid telefonförsäljning och på det viset samtidigt bidrar till att stärka konsumenternas förtroende för telefonen som försäljningskanal.