KO har ordet: Mer muskler till Konsumentverket

KO har ordet: 28 juni 2016
Bolag som alltför lättvindigt lånar ut pengar bidrar till att människor fastnar i skuldfällan. Nu får Konsumentverket verktyg att omedelbart stoppa kreditgivare som inte gör ordentliga kreditprövningar skriver vikarierande KO Cecilia Tisell.
Vikarierande konsumentombudsman Cecilia Tisell

Jag är glad över att vi får möjlighet att agera kraftfullare mot bolag som inte sköter sig. Det handlar om situationer då kreditgivare slarvar med att kontrollera att låntagarna verkligen kan betala tillbaka lånet. Lättillgängliga lån riskerar att fler drar på sig skulder som de inte kan hantera.

En lagändring som träder i kraft nu den 1 juli ger Konsumentverket möjlighet att genast stoppa företag från att låna ut pengar. Även tidigare har myndigheten kunnat ingripa mot företag som allvarligt brister i sin kreditprövning, men medan beslutet prövas i domstol har företaget kunnat fortsätta att låna ut pengar. Prövningen är en process som hittills kunnat ta flera år – allt medan bolaget fortsatt sin verksamhet och fler konsumenter drabbats.

Kan bli aktuellt med fler åtgärder

Konsumentverket och Konsumentombudsmannen, KO, har länge varnat för de allt vanligare konsumentkrediterna. Nu kan man köpa det mesta på avbetalning när man handlar på nätet. Tillsammans med snabblån och andra lättillgängliga krediter med höga räntor kan det bli det som stjälper sårbara konsumenter.

I höst kommer en statlig utredning med fler förslag för att stärka konsumenternas skydd. Då kan det bli aktuellt med fler åtgärder som berör Konsumentverket och KO. Jag tror på skärpta krav för marknadsföring av lån.

Ett annat verktyg som blir vassare i höst är KO:s förelägganden. Enligt dagens regler måste de godkännas av motparten för att gälla. Om bolaget inte godkänner förbudet återstår för oss att driva fallet i domstol, en ofta omständlig, kostsam och långdragen process. Nu kommer förbudet att gälla direkt istället, oavsett företagets inställning. Företaget har möjlighet att överklaga föreläggandet till domstol.

KO och Konsumentverket har länge drivit frågan om mer effektiva metoder mot bolag som bryter mot reglerna. Nu är jag glad över att vi äntligen får rejälare redskap till vårt förfogande.