KO har ordet: Oroväckande domar om kreditprövning

KO har ordet: 21 oktober 2016
Kammarrättens domar angående H&M och snabblåneföretaget Förskottslön är både överraskande och oroande. Domarna öppnar upp för en alltför lättvindig kreditgivning som riskerar att leda till ökad överskuldsättning, anser KO Cecilia Tisell.
Konsumentombudsman Cecilia Tisell

I målen mot H&M och Förskottslön har Konsumentverket drivit frågan om att kreditgivare måste inhämta uppgifter om den enskildes ekonomi direkt ifrån konsumenten, innan de kan bevilja en kredit. Det räcker inte med att bara inhämta en kreditupplysning.

Med enbart en upplysning, som till största del bygger på statistik, går det inte att med en hög grad av säkerhet bedöma en låntagares återbetalningsförmåga.

Det är naturligtvis inte rimligt, menar Konsumentverket. Om bolagen alltför lättvindigt kan ge konsumenter krediter utan att se till deras verkliga återbetalningsförmåga riskerar det att öka överskuldsättningen.

Men kammarrätten gjorde en annan bedömning. I de aktuella domsluten anser kammarrätten att de uppgifter som bolagen hämtat in om konsumentens ekonomiska förhållanden är tillräckliga och att bolaget inte har brutit mot konsumentkreditlagen.

Det är domslut som förvånar. De aktuella reglerna syftar till att skydda konsumenterna. Om kreditgivare slarvar med att kontrollera att låntagarna verkligen kan betala tillbaka lånet riskerar fler konsumenter att dra på sig skulder som de inte kan hantera.

Det är ingen nyhet att snabblån och konsumtionskrediter med höga räntor riskerar att leda raka vägen till Kronofogden. I dag kan man köpa det mesta på avbetalning när man handlar på nätet. Tillsammans med snabblån och andra lättillgängliga krediter kan det bli det som stjälper sårbara konsumenter.

Det är mycket angeläget, så väl för den enskilde konsumenten som för samhället, att kreditföretagen inte lånar ut pengar till människor som inte kan betala tillbaka. Den enskilde, som i stunden inte inser konsekvenserna av att låna, riskerar en överskuldsättning som kanske aldrig går att komma ur. För samhället medför det sociala problem och ett växande utanförskap. Det är därför vi har valt att satsa stora resurser på att granska hur de här bolagen sköter sin kreditgivning.

Vi kommer nu att överklaga kammarrättens domar och hoppas att Högsta Förvaltningsdomstolen prövar hur omfattande en kreditprövning måste vara.