KO har ordet: Allt som glittrar är inte guld bland handelns alla erbjudanden

KO har ordet: 26 april 2017
Många företag lockar i annonser med klipp på olika produkter. Men alla reaerbjudanden är inte lika fantastiska som det påstås.

För att kunna avgöra om ett reaerbjudande är ett klipp eller inte måste man vara säker på vad varan kostade före rean startade. Är man inte det är det lätt att gå vilse i reklamen bland begrepp som ”ordinarie pris” och ”rekommenderat pris”.

Begrepp som är svåra för en konsument att ta ställning till. Går det ens att lita på butikerna egna påståenden om vad varan kostade före prisnedsättningen?

På det här området är marknadsföringslagen tydlig. Reklamen anses vara vilseledande om det fördelaktiga priset jämförs med ett föråldrat eller fiktivt pris. Det är alltså inte tillåtet att höfta till vad varans ordinarie pris eller rekommenderade pris är, om nu någon trodde det. Marknadsföringslagen är lika tydlig med hur dessa båda begrepp får lov att användas.

För de som ändå känner sig osäkra kring hur lagen ska tolkas kan jag rekommendera Konsumentverkets vägledning om prisinformation.

På Konsumentverket granskar vi löpande hur butiker marknadsför reakampanjer och vi har kunnat konstatera brister när det gäller hur det fördelaktiga priset presenteras. Brister som vi jobbar hårt för att butiker ska rätta till.

Som konsument bör man framförallt känna till en sak – när det är rea så måste butiken haft varorna i sitt utbud under en längre tid och att priserna ska vara rejält nedsatta. Konsumenten måste kunna jämföra butikens ordinarie pris med reapriset. Det duger inte för butiksägaren att hänvisa till vad andra butiker tar för priser för samma varor.

Var inte rädd för att vara en besvärlig konsument. Ställ krav på butiken. Det här måste de kunna svara på.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman