KO har ordet: Branschens egenåtgärder räcker inte – lagändring krävs

KO har ordet: 7 februari 2017
Problemen för konsumenterna med telefonförsäljning är så omfattande att det krävs särskilda åtgärder.
Cecilia Tisell Konsumentombudsman

För tre år sedan genomförde Konsumentverket en stor undersökning bland konsumenter för att få veta deras inställning till telefonförsäljning. Resultatet var tydligt. Nästan samtliga tillfrågade sa att de inte vill bli kontaktade via telefon av företag de inte redan är kund hos och majoriteten tyckte att det är lätt att bli vilseledd.

Nyligen genomförde vi en ny undersökning med samma frågor för att se hur konsumenternas inställning har förändrats. Resultaten visar ännu en gång samma negativa bild.

Konsumentproblem kopplade till telefonförsäljning har varit en följetong i många år. Försäljningsmetoden har länge varit en fråga som orsakat många anmälningar till Konsumentverket och frågor till upplysningstjänsten Hallå konsument. Detta är särskilt tydligt om man ser till enskilda marknader som t. ex som telekom, el, investering/pension och hälsokostprodukter.

Problemen som drabbar konsumenterna vid telefonförsäljning har att göra med själva säljmetoden. Risken för missförstånd och oklarheter är påtaglig och det finns inte tid att överväga erbjudandet eller att jämföra det med andra erbjudanden. Många erbjudanden är så komplexa och komplicerade att det via telefon är nästintill omöjligt för konsumenter att förstå avtalets innebörd och villkor. Många blir också trängda av påstridiga försäljare och har svårt att värja sig. Detta gäller inte minst äldre och personer med bristande kunskaper i svenska språket.

Under rådande förhållanden räcker inte branschens egna åtgärder, som till exempel NIX-Telefon. NIX-Telefon innehåller så många undantag att det inte ger ett fullgott skydd. Vi har sedan länge förordat skriftlig avtalsbekräftelse vid telefonförsäljning och det finns ett utredningsförslag från 2015 på regeringens bord med just det förslaget. Det är nu hög tid att konsumenterna får ett fungerande skydd mot problemen som är förenade med telefonförsäljning.

Redan idag finns en lag som kräver skriftligt godkännande för att köp per telefon av förvaltnings- eller rådgivningstjänst för premiepension ska bli giltigt. Sedan den lagen infördes har antalet anmälningar på området minskat väsentligt.

Konsumentverket anser även att det bör införas ett system där konsumenter aktivt får tacka ja om de vill bli uppringda av telefonförsäljare, i motsats till dagens NIX-register som bygger på att den som inte vill bli uppringd aktivt måste tacka nej.

Trots att NIX-registret har stora brister, uppmanar vi på Konsumentverket tills vidare ändå den som vill minska antalet säljsamtal att anmäla sig dit. Det är dock viktigt att förstå att det inte är ett fullgott skydd och att man inte bör lämna person- och kontaktuppgifter utan att ta reda på hur uppgifterna kan komma att användas. Vår förhoppning är att regeringen snarast möjligt tar steg mot ett bättre konsumentskydd inom området.

Generaldirektör och KO Cecilia Tisell