KO har ordet: Tio år i Karlstad

KO har ordet: 12 januari 2017
Nu är det tio år sedan flyttlasset gick från Stockholm till Karlstad för Konsumentverket. Under samma tid har myndigheten vuxit från, som lägst, 104 anställda till dagens 170, inrättat en ny rikstäckande vägledningstjänst och toppat Sifos anseendeundersökning.
Porträttbild på Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör.

I tider då statliga myndigheter är aktuella för utflyttning från Stockholm hamnar fokus lätt på myndigheter som redan varit med om den resan. För Konsumentverket har det gått bra, även om flyttåren tog på krafterna. Vi har sedan många år tillbaka en mycket väl fungerande verksamhet.

Konsumentverket får löpande nya viktiga uppdrag av regeringen. Senast var det satsningen Hallå konsument, en nationell vägledningstjänst som är mycket efterfrågad av konsumenterna runt om i landet. Tillsammans med den viktiga kommunala konsumentvägledningen ger den ett bra stöd.

Nu väntar en ny, omfattande uppgift som regeringen aviserade i budgetpropositionen. Det handlar om hållbar konsumtion.

Det är ett stort och spännande uppdrag som väntar oss. Vi kommer att samverka med en rad andra myndigheter, kommuner, organisationer, forskare och branscher och syftet är att få till stånd en mer miljömässigt hållbar konsumtion.

Formerna för det nya uppdraget är inte klara än, men det har en budget på totalt 34 miljoner för den kommande treårsperioden. Det innebär även att Konsumentverket kommer att behöva rekrytera mer personal.