KO: Våra goda råd är gratis

KO har ordet: 11 juli 2017
Konsumentverket är en myndighet som erbjuder kostnadsfri vägledning till konsumenterna. Se upp så du inte förväxlar oss med andra aktörer som tar betalt för det som är gratis hos oss.
Porträttbild på Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör.

Konsumentverket granskar företag så att de följer de konsumentskyddande lagar vi har tillsyn över. Till oss kan du gratis anmäla företag som du anser bryter mot reglerna. När våra påpekanden inte hjälper tvekar vi inte att använda förelägganden och förbud eller att ta oseriösa eller ohörsamma aktörer inför domstol. Vi står på konsumenternas sida och vi samverkar också gärna med seriösa branschorganisationer med det gemensamma målet att underlätta vardagen för konsumenterna.

Vår ställning som myndighet och vårt goda rykte hos medborgarna är något vi värnar om, i vårt dagliga arbete och i våra långsiktiga beslut. Vi får våra uppdrag från regeringen och mitt arbete som Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket är att, tillsammans med mina medarbetare, genomföra uppdragen på bästa sätt. Sifo:s förtroendeundersökning nyligen, där Konsumentverket fick det högsta förtroendet, är ett kvitto på att medborgarna uppskattar vårt arbete. Vår vägledningstjänst Hallå konsument får också högt betyg av dem som använt den och antalet som söker råd hos Konsument Europa ökar.

Vi når emellertid inte alltid så långt som vi skulle vilja. Det finns tyvärr aktörer som varken respekterar lagar eller regler. Det finns företag som gärna tänjer på gränserna, bryter mot lagarna och utnyttjar konsumenter i underläge. Jag blir både arg och bedrövad när jag hör hur påstridiga telefonförsäljare går på äldre och sjuka. Och jag blir frustrerad då säljare via webbplatser lurar på konsumenter varor och sedan inte går att få tag på och ställa till svars.

Företagandet är fritt och ska så vara, och vi ser allt oftare aktörer på webben som erbjuder tjänster mot betalning – tjänster som hos myndigheter eller organisationer är kostnadsfria. Ibland sker det under namn som inbjuder till förväxling och ibland med en sådan utformning att det felaktigt framstår som om tjänsten vore gratis. Det är självklart i sin ordning att ta betalt för juridisk rådgivning och andra tjänster. Men om konsumenter vilseleds att tro att de har kommit till en myndighet och istället hamnar hos en annan aktör, som kräver betalt för tjänsterna, är det djupt olyckligt. Förutom att konsumenten drabbas av oväntade och onödiga kostnader kan det rubba förtroendet för myndigheterna.

Generaldirektör och KO Cecilia Tisell