KO har ordet: Konsumtionens baksida

KO har ordet: 21 december 2018
Är vår konsumtion hållbar? För miljön? För vår privatekonomi? För personerna på andra sidan jorden som tillverkar det vi konsumerar? Det här är frågor som allt fler ställer sig och reflekterar kring.
KO Cecilia Tisell

Konsumtionshelgerna avlöser varandra. Black Friday för några veckor sedan, nu står julen för dörren och sedan väntar den stora mellandagsrean. Vi på Konsumentverket gör alltid vårt yttersta för att ditt liv som konsument ska bli så smidigt och problemfritt som möjligt. Det ska finnas balans mellan dig och företagen. Men konsumtionen har en baksida. Det kan handla om problematisk skuldsättning, dåliga arbetsvillkor i produktionsledet och inte minst en ohållbar påverkan på klimat och miljö.

Vi släppte nyligen en rapport, Konsumenterna och miljön 2018, som närmare beskriver hur konsumtionen på olika marknader påverkar miljön och var konsumenter tycker det är svårt eller enkelt att göra val med miljöhänsyn. Det vi vet är att hushållens konsumtion, det vill säga min och din konsumtion, står för två tredjedelar av den konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige och att vår klimatpåverkan behöver sänkas med cirka 80 procent för att vi ska kunna nå de nationella miljömålen. Vi vet också att livsmedel, boende och transporter står för 80 procent av de klimatpåverkande utsläppen.

Det säger sig självt att både produktionen av varor och konsumtionen behöver förändras i en hållbar riktning och vi kan alla behöva fundera en extra gång på vilka konsekvenser vår konsumtion får. Både för oss själva och för andra. Men vad kan jag som enskild konsument göra?

Säkert kan jag använda mina kläder och andra saker längre och slänga mindre.

Säkert går det, i alla fall ibland, att reparera det som går sönder och förlänga livslängden.

Säkert kan jag också planera mina livsmedelsinköp bättre och minska matsvinnet.

Om jag sedan väljer att promenera eller cykla när det går, i stället för att ta bilen, vinner inte bara miljö och klimat utan även hälsan.

Och kanske semestrar jag nästa år på västkusten i stället för i Thailand.

På vår webbplats, hallakonsument.se, finns massor av tips och information till dig som vill minska konsumtionens miljö- och klimatpåverkan.  Läs gärna där och fundera en extra gång över vad du kan och vill göra. Beslutet ligger hos dig!

Vi på Konsumentverket fortsätter med vårt arbete för att underlätta en hållbarare konsumtion. Vårt Forum för miljösmart konsumtion jobbar hårt för att sammanföra aktörer som arbetar med miljömässigt hållbar konsumtion så att de kan få ännu mer effekt i sitt arbete. Vi arbetar vidare för att konsumenter inte ska hamna i överskuldsättning och för att de som hamnat där ska hitta en väg ut ur sina problem. Vi har vidare under 2018 inlett ett arbete som handlar om att främja tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder.

God jul och gott nytt konsumentår!

Cecilia Tisell, Generaldirektör och Konsumentombudsman