KO har ordet: En mycket välkommen lagändring

KO har ordet: 6 februari 2018
I dag är jag extra glad. Beskedet att regeringen nu lägger fram ett lagförslag som ska ge konsumenterna bättre skydd vid telefonförsäljning är mycket efterlängtat. Jag välkomnar den här kommande skärpningen. Vi har under lång tid sett alldeles för många konsumenter råka illa ut vid telefonförsäljning – och därför är vi glada att regeringen nu agerar för att införa krav på skriftliga bekräftelser och att lagändringen ser ut att få stöd i riksdagen.
Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell.

Det är inte bara jag i egenskap av konsumentombudsman som gläds i dag. Det gör alla som arbetar med konsumentskydd och som har mött de drabbade och hört deras berättelser om påstridiga och övertalande telefonförsäljare.

Senast härom veckan fick vi på Konsumentverket ett långt handskrivet brev där en äldre kvinna beskrev vilket elände det blivit sedan hon blev uppringd av en övertygande försäljare. I går kom ett brev till, denna gång från makan till en äldre man som övertalats att säga ja till ett dyrt företagsabonnemang trots att han varken behövde det eller de surfplattor som följde med. Inte heller behövde han den kostnadsökning på flera tusen kronor som blev följden. Nu sliter hans fru med att försöka kontakta företaget, bestrida avtalet och undvika inkasso. Och nej, han är inte aktiv företagare. Han är pensionär och har nedsatt hörsel.

De är bara två fall av många som vi fått vetskap om genom åren. Det har länge varit alldeles för lätt att ge sig på svaga konsumenter: äldre, personer med funktionsnedsättningar, de som inte behärskar språket till fullo. 

Visserligen ser vi nu en viss förbättring på området. Branschorganisationer har skärpt uppförandereglerna. KO har också agerat kraftfullt och stämt flera företag till Patent- och marknadsdomstolen för brott mot marknadsföringslagen. Domstolen har markerat genom att utfärda kännbara marknadsstörningsavgifter. Ändå ser jag ett behov av den här skärpningen för att vi ska få en väl fungerande marknad, något alla tjänar på.

Jag är övertygad om att de seriösa företagen som har bra erbjudanden till konsumenten kommer att må bra av att marknaden städas. Förtroendet för försäljningsmetoden – som i dag har ett skamfilat rykte – borde rimligtvis öka i takt med att konsumenterna kan känna sig tryggare.

Vi tror att det kommande kravet på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning ger konsumenterna ett bättre skydd. De hinner tänka efter och gå igenom villkoren innan de bestämmer sig för om de vill köpa något eller inte. Den som är osäker på vad säljaren sa kan diskutera med sina närstående innan hen skriver på. Många av de som vi mött, genom brev och genom telefonkontakter, hade inte drabbats om det här kravet hade funnits då säljaren ringde dem.

I dag är jag extra glad. Tack. 

Cecilia Tisell

KO