KO har ordet: Goda nyheter för konsumenterna!

KO har ordet: 15 juni 2018
Krav på skriftlig avtalsbekräftelse vid telefonförsäljning till konsumenter och en rad förbättringar i konsumentkreditlagen. Det är någonting att glädjas åt.
Cecilia Tisell, konsumentombudsman

Efter sommaren införs krav på att avtal som kommer till via telefonförsäljning till konsumenter ska bekräftas skriftligt för att vara giltiga. Det blev klart efter ett riksdagsbeslut i går.

Äntligen, säger vi på Konsumentverket, som har drivit frågan i flera år. Telefonförsäljning är ett stort konsumentproblem, även om antalet anmälningar till oss har gått ned på senare år. Jag tror att det, till viss del, beror på att vi har arbetat hårt för att komma till rätta med den oseriösa telefonförsäljningen på rättslig väg.

Men det är inte bara de oseriösa bolagen som ställer till det för oss konsumenter. Jag vill hävda att själva säljkanalen är problematisk. Hur ska du kunna ha en rimlig chans att via telefon ta ställning till ett säljerbjudande, med all information och alla villkor som följer med det?  Det är alltid svårt och ännu svårare är det om man är på jobbet, lagar middag eller hämtar barnen på förskolan. Därför är det så viktigt att du nu får en chans att i lugn och ro läsa igenom erbjudandet för att sedan kunna välja om du vill stå fast vid avtalet eller inte. Om du inte bekräftar avtalet skriftligt så gäller det inte.  Så enkelt är det efter att de nya reglerna träder i kraft den 1 september.

I höst kan vi, på samma tema, se fram emot nya regler som stärker konsumentskyddet på kreditmarknaden. En utredning föreslår flera genomgripande förändringar i konsumentkreditlagen som jag, tillsammans med många andra, har väntat på. Till exempel föreslår utredningen att det som tidigare har kallats för ”snabblån” och ”sms-lån” i stället ska benämnas som högkostnadskrediter. Dessutom måste all marknadsföring av lån, inte bara av högkostnadskrediter, vara måttfullt utformad för att inte förleda konsumenter till ogenomtänkta beslut. Utöver det föreslås en maxgräns för hur hög ränta som får tas ut, liksom ett tak som innebär att den totala kostnaden för ett lån inte får vara högre än själva lånebeloppet.

Med dessa lagändringar får vi ett betydligt starkare konsumentskydd vilket gläder mig mycket!

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman, KO och Konsumentverkets generaldirektör