KO har ordet: Många förlorare och få vinnare

KO har ordet: 6 december 2018
Spelreklamen väller in över oss. Du möter den i tv-rutan, i telefonen, på paddan, i tidningarna och på reklamtavlor utomhus. Den tränger in i varje vrå, sveper fram och sopar många med sig. Den lovar runt och håller tunt. Istället för omedelbar vinst blir det för många omedelbar förlust.
KO Cecilia Tisell

För den som kan hålla sin spelbudget är det kanske inte något problem. Men många klarar inte det. De lockas att spela mer och mer, för allt större summor. Inte bara individen själv blir lidande, utan även familj och närstående drabbas. Både konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare vittnar om att allt fler förtvivlade människor söker hjälp för höga spelskulder.

Den 1 januari träder en ny spellag i kraft. Lagen innebär bland annat att utländska spelbolag måste ha licens för att få vända sig till spelare på den svenska marknaden. Tanken bakom detta är att spel som svenska staten står bakom och spel som utländska bolag erbjuder ska lyda under samma regelverk. Förändringen är bland annat avsedd att underlätta granskningen av spelbolagen. I lagen står också att bolagen har ett ansvar att begränsa de negativa konsekvenserna av spelande.

Sedan tidigare är det förbjudet att särskilt rikta spelreklam till barn och unga under 18 år. Det finns också krav på att marknadsföringen ska vara måttfull. Den nya lagen förbjuder även marknadsföring som riktar sig direkt till den som spelat för mycket och därför bett att få slippa spelreklam. Detta gäller också i de fall spelbolagen stängt av den som har ett spelmissbruk.

Konsumentverket delar tillsynsansvaret över reglerna med Lotteriinspektionen, som inom kort byter namn till Spelinspektionen. För vår del innebär den nya lagen att vi får ett ökat ansvar att granska spelbolagens marknadsföring. Jag hoppas på dialog med branschens aktörer och att vi tillsammans kommer att verka för en väl fungerande marknad med ett högt konsumentskydd.

Det blir mitt och mina kollegors ansvar att se till att bolagen följer lagens krav på måttfullhet i marknadsföringen. Frågan är då vad som är måttfullt? Vi vet en hel del, men inte tillräckligt. Någon praxis finns ännu inte. Därför behöver vi få detta prövat i domstol. Först därefter vet vi och branschens aktörer vad som i lagens mening räknas som måttfullt.

Jag törs tycka att reklamen i dag är långt ifrån måttfull. Konsumentverket har börjat granska spelreklamen och min förhoppning är att vi ska kunna göra skillnad på en marknad med få vinnare och många förlorare.

Cecilia Tisell, generaldirektör och Konsumentombudsman