KO har ordet: Reklamera mera – både för plånboken och miljön

KO har ordet: 17 oktober 2018
Fight for your right – och reklamera mera! Den uppmaningen hoppas jag att du och så många som möjligt möter i dina sociala medier den närmaste tiden. Alldeles för få använder sin rätt att reklamera när något går fel. Dumt tycker vi på Konsumentverket som vet att både dina pengar och jordens resurser kan användas till bättre saker än att köpa nytt i onödan.
KO Cecilia Tisell

Våra vägledare på Hallå konsument får dagligen frågor från konsumenter som är osäkra på vad de ska göra när något de har köpt inte fungerar eller inte blivit bra. Det kan handla om mycket pengar där konsekvenserna för hushållets ekonomi blir stora. Jag förstår att det inte är lätt. Det krävs en del hel för att veta vad som gäller när man råkar ut för en misslyckad renovering, en inställd resa eller att den nyinköpta bilen går sönder efter en månad.

Förra året undersökte vi svenskarnas kunskaper om reklamationer. Undersökningen bekräftar den bild vi får via Hallå konsument: De allra flesta har en väldigt vag uppfattning om sina rättigheter. Till exempel vet inte fyra av fem att de har upp till tre år på sig att reklamera en vara. Fyra av tio säger också att de hade reklamerat oftare om det hade känt till treårsgränsen.

Som sagt, det är inte så lätt. Risken är då att många väljer att till exempel köpa en ny dammsugare istället för att kräva att få den nästan nya reparerad eller utbytt. Det är slöseri både med pengar, tid och inte minst, de begränsade resurser som vårt jordklot erbjuder.
Vi på Konsumentverket vill inte se så många bortkastade kronor. Vi vill att konsumenter ska vilja, kunna och våga använda sin rätt att reklamera när något har gått snett och att fel rättas till eller kompenseras.

Då får vi en marknad där konsumenternas pengar läggs på rätt saker och företag får i sin tur en skjuts i rätt riktning till att leverera bättre produkter. Det vore bra för både plånboken och miljön!

Jag tycker att det här är en viktig fråga och det är därför vi kampanjar för den i sociala medier. Sprid den gärna till era vänner och bekanta!

Cecilia Tisell, KO