KO har ordet: Tack för visat förtroende – det stärker både oss och er

KO har ordet: 29 juni 2018
För tredje året i rad återfinns Konsumentverket i topp tre när Kantar Sifo mäter allmänhetens förtroende för svenska myndigheter. Det är ett fantastiskt resultat och jag är stolt över både vår verksamhet, och våra engagerade och kunniga medarbetare.
Cecilia Tisell, konsumentombudsman

Jag är innerligt glad eftersom jag vet att förtroendet är av stor betydelse för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. Ju större förtroende vi får, desto starkare blir vår röst och genomslaget av det vi gör. Konsumentverkets kanske vanligaste arbetsverktyg är information, främst till konsumenterna, men faktiskt även till företagen. Vi berättar vad du har för rättigheter och skyldigheter, och hur du kan gå till väga för att fatta kloka och väl avvägda beslut som konsument. Vi finns också beredda med vägledning när du fått problem eller hamnat i bryderi. Vi försöker även underlätta för företagen, bland annat genom generell information på webben och genom dialog med olika branscher.

Allt går förstås inte att lösa med information, oavsett hur bra webbplatser vi skapat och oavsett hur många kunniga vägledare vi har. Konsumentverket och Konsumentombudsmannen har även möjlighet att ta till rättsliga åtgärder när det behövs.

Jag ska vara ärlig: det är inte alltid lätt att ändra på sådant som vi ser fungerar dåligt på konsumentområdet i samhället. Det går inte heller alltid så snabbt som vi skulle önska, och ibland når vi inte hela vägen fram. Det är förstås frustrerande, men vi kan också glädja oss åt framgångar som kommer efter idogt arbete.

Allmänhetens förtroende för myndigheterna är en viktig del i demokratin. Som myndighet har vi många krav på oss, och vi håller noga på vad som är rätt och riktigt. Vi förvaltar skattemedel och har att göra största möjliga nytta för pengarna. Vi arbetar med stor öppenhet och medverkar ofta i medierna inom alla våra områden. Vårt arbetssätt ställer höga krav på oss. Vi är öppna och tydliga och strävar efter att vara snabba och tillgängliga. Jag tror och hoppas att det bidrar till att allmänheten känner ett starkt förtroende för oss.

Tack.

Cecilia Tisell,
Konsumentombudsman (KO) och Konsumentverkets generaldirektör