KO har ordet: Välkommet initiativ från regeringen att låta kartlägga det nationella konsumentstödet

KO har ordet: 25 maj 2018
I går offentliggjorde konsumentminister Per Bolund att regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga det nationella konsumentstödet. Det är ett initiativ som jag välkomnar, i synnerhet som stödet som ges på kommunal nivå fortsätter att minska.
Cecilia Tisell, konsumentombudsman

Varje år köper tre av fyra personer varor och tjänster som av olika skäl inte motsvarar förväntningarna, visar en undersökning från Konsumentverket. Många gånger är det både dyrt och krångligt att komma till rätta med de misslyckade köpen, vilket leder till stora kostnader, både för den enskilda konsumenten och för samhällsekonomin i stort. Enbart problem med hantverkstjänster kostar konsumenterna cirka 10 miljarder kronor årligen. Andra problemköp som leder till stora kostnader för konsumenterna är köp av bilar, fastighetsmäklartjänster samt mobiltelefoni och andra telekomtjänster. Behovet av oberoende rådgivning i konsumentfrågor är därför stort.

I uppdraget till Statskontoret ingår att göra en allmän bedömning av hur ändamålsenligt och effektivt stödet är i dag med tanke på att konsumenter har olika behov av information och vägledning.

Bakgrunden till utredningsuppdraget är att behovet av lättillgänglig och opartisk information och vägledning ökar i takt med de starkt växande konsumentmarknaderna.

Konsumentverket kartlägger varje år den kommunala konsumentvägledningen och sedan i fjol har 14 kommuner valt att lägga ned vägledningsservicen till invånarna. Tre kommuner har startat sedan 2017 och 17 har lagt ner verksamheten. I dag är det 234 av landets 290 kommuner som har konsumentvägledning. Det är det lägsta antalet under 2000-talet. Det betyder att den negativa utvecklingen av konsumentvägledningen i landet håller i sig.

Utformningen av verksamheten varierar kraftigt mellan olika kommuner. Mindre än hälften av kommunerna erbjuder en omfattande och kvalificerad konsumentvägledning. Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument, som startade 2015, har medfört att den kommunala konsumentvägledningen avlastas ärenden, men har också använts som skäl för att lägga ner den kommunala verksamheten.

Hallå konsuments uppgift är att erbjuda ett grundläggande, allmänt konsumentstöd på nationell nivå. På uppdrag av regeringen samordnar Konsumentverket tjänsten som är ett samarbete mellan Konsumentverket och tolv andra myndigheter, kommunernas konsumentvägledningar och de fyra näringslivsfinansierade konsumentbyråerna. Till Hallå konsument kan alla konsumenter vända sig via webb, chatt, mejl eller telefon för att ställa frågor inför eller efter ett köp.

En viktig uppgift för Hallå konsument är också att guida konsumenten till den övriga hjälp som samhället erbjuder – inte minst det kommunala konsumentstödet. Precis som Vårdguiden 1177 fungerar som en upplysningstjänst för den som har blivit sjuk och behöver vård, kan Hallå konsument vara det första steget för en konsument som behöver råd eller stöd. Men liksom en patient har behov av även den lokala vårdcentralen har många konsumenter också behov av det personliga möte och det extra stöd som den kommunala vägledningen kan erbjuda.

Den nationella och den lokala konsumentvägledningen kompletterar varandra. Hallå konsument kan inte ersätta det lokala stödet. Den kartläggning som nu är beslutad kan komma att utgöra en god grund för en diskussion om det framtida konsumentstödet.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman, KO och Konsumentverkets generaldirektör