KO har ordet: Dags att ge barnen mera utrymme!

KO har ordet: 18 december 2019
Från och med den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag. Nu blir det tydligare att barn har en röst och att myndigheter och domstolar är skyldiga att lyssna på dem.
Cecilia Tisell, Konsumentombudsman

Någon har sagt att barn, det vill säga medborgare i åldern 0 till 17 år, utgör nästan en tredjedel av jordens befolkning, men att de är 100 procent av framtiden. Det är tänkvärda ord, inte minst för oss som arbetar med att tillvarata deras rättigheter. 

Barn blir konsumenter tidigare i dag än förr och navigerar redan i mycket unga år på den digitala marknaden. Där utsätts de för marknadsföring som de, utan ett kritiskt förhållningssätt, har svårt att värja sig för. Risker lurar runt varje hörn och utan en vuxen person som stöd är det lätt att råka illa ut. Barn är därför en sårbar och utsatt konsumentgrupp som det är vår uppgift att stötta. 

Vi själva brukar hävda att barn, rent rättsligt, inte kan agera som konsumenter förrän de fyllt 18. Men det gör barn ändå och det vet marknaden.

Vad gör vi på Konsumentverket för barnen då? Utan att slå oss själva för bröstet har vi under många års tid arbetat tillsammans med skolan för att ge barn och unga nödvändiga och lika förutsättningar. Vi erbjuder kostnadsfria skolmaterial i konsumenträtt, privatekonomi, hållbarhet och reklam. Vi vänder oss till lärare och elever för att både lyssna av behov och få respons på material.

Vi finns till för barnen på andra sätt också. Till oss kan man vända sig, utan att ha fyllt 18, med frågor både före och efter ett köp och det går alldeles utmärkt för ett barn att göra en anmälan till Konsumentverket.

Men vi kan inte slå oss till ro bara för att konventionen blir lag. Vi måste fortsätta att utveckla vårt arbete för att möta och stötta barnen i deras konsumentroll.

Här står både vi och andra myndigheter inför utmaningar. Hur kan vi nå barn och unga och hur får vi dem att använda sina röster och tala till oss som vill lyssna?

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman