KO har ordet: Lekland måste bli bättre på att skapa säkra lekmiljöer

KO har ordet: 3 juli 2019
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. Det framgår av FN:s konvention om barns rättigheter. Men det är också viktigt att leken är säker. Driver man lekland har man ett mycket stort ansvar att se till att utrustning och miljö inte orsakar onödiga olyckor.
KO Cecilia Tisell

Vi är nog många som hoppas på soliga dagar på stranden så här års, men av erfarenhet vet vi att sommarlovet även har sina regniga dagar. Dagar då inomhuslek på lekland istället lockar mer.

Tyvärr är det inte alltid som leken där är säker. Det har vi kunnat se både genom anmälningar till Konsumentverket och genom de två kontroller vi har gjort på plats.

Många barn har råkat illa ut och vissa har till och med skadat sig allvarligt. I rapporten från vår senaste kontroll, som publiceras i dag, läser jag till exempel om allt för långa och snabba rutschbanor där besökare har lättat från rutschbanan i gupp och sedan slagit ned i hårt i banan. I något fall har det lett till en fraktur på en ryggkota på en vuxen och i ett annat fall har ett barn brutit båda benen.

Jag läser också om uppenbara olycksrisker med öppningar i konstruktioner där barn kan bli hängande i huvudet och i värsta fall riskera strypning eller hängning.

Det är skrämmande läsning. Och naturligtvis en helt oacceptabel situation.

Visst är all lek av vildare karaktär förenad med vissa risker. Det vet nog alla föräldrar. Att barn till exempel krockar med varandra är svårt att komma ifrån.  Men i anmälningarna till Konsumentverket är rutschbanor, hoppborgar och studsmattor iblandade i de flesta av olyckorna. Här går det att förebygga olycksriskerna, menar vi.

Med anledning av att vi i vår senaste kontroll har kunnat konstatera att säkerheten inte har blivit bättre sedan den förra har jag valt att skriva till branschen. I brevet betonar jag bland annat kravet på årlig besiktning och att säkerhetsbrister som påträffas måste åtgärdas, i de allvarliga fallen omedelbart. Det är inte acceptabelt att allvarliga risker finns kvar efter att de identifierats.

Nu planerar vi för en större granskning av lekland nästa år. Ser vi då fortsatta brister i säkerheten kommer vi inte att tveka inför att vidta rättsliga åtgärder. Det kan handla om förbud och det kan handla om höga viten och sanktionsavgifter.

Driver man ett lekland måste man ta säkerhetsaspekterna på största allvar.

Med det sagt vill jag önska alla en trevlig och trygg sommar.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman