KO har ordet: Vi behöver förbättra kvinnors förutsättningar på sparmarknaden!

KO har ordet: 7 mars 2019
En ny undersökning som Konsumentverket har gjort visar på en ojämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller långsiktigt sparande. Det kan leda till allvarliga konsekvenser för kvinnors ekonomi, inte minst på lång sikt.
KO Cecilia Tisell

Kvinnor upplever sämre förutsättningar än män på marknaden för långsiktigt sparande. Kvinnor ägnar dessutom mindre tid åt sitt sparande samt använder färre sparformer.

Detta är bara något av det som framkommer i den jämställdhetsanalys vi har gjort av marknaden. Naturligtvis ser det inte ut så här för alla kvinnor. Många av mina medsystrar har insett hur viktigt det är att aktivt ta ansvar för sin ekonomi och då inte minst det långsiktiga sparandet. I undersökningen framkommer också att allt fler unga kvinnor intresserar sig för sitt sparande, att nya nätverk för kvinnor och företagande startas samt att det finns flera initiativ i sociala medier som syftar till att få unga kvinnor att intressera sig för långsiktigt sparande.

Men kvinnor som ännu inte har insett hur viktigt detta är riskerar att inte vara tillräckligt aktiva och att inte ta medvetna beslut om sitt sparande.

Att ändra på könssegregeringen i samhället är inte gjort i en handvändning och visst är det så att män ofta tjänar mer än kvinnor och därmed har bättre ekonomiska förutsättningar att satsa på sparande. Kvinnor arbetar dessutom deltid i högre utsträckning än män och lägger mer tid på det obetalda hem- och hushållsarbetet. För att kunna vara en aktiv konsument som gör medvetna val krävs både ekonomiska förutsättningar, motivation och självförtroende.

Jag beklagar verkligen att kvinnor upplever brister när det gäller stöd i form av oberoende information och vägledning. Här har bland annat vi på Konsumentverket en läxa att göra.

Särskilt oroande är resultaten i vår undersökning med tanke på att ett långsiktigt sparande är en viktig faktor för att uppnå ekonomisk självständighet. Det kan vara det långsiktiga sparandet som gör det möjligt att köpa en bostad, planera ekonomiskt både på kort och lång sikt och även att få en bättre pension.

Jag skulle vilja säga att det är livsavgörande att som enskild person ta ansvar för sitt sparande och att stärka sin ekonomi, inte minst för den som har lägre inkomst. Lika viktigt är det att den information som finns hos myndigheter och branschaktörerna skapar goda förutsättningar för både kvinnor och män att göra aktiva och medvetna val på marknaden för långsiktigt sparande.

Läs även vårt pressmeddelande om rapporten

Långsiktigt sparande - en ojämställd marknad

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

I denna rapport har vi sammanställt ett antal undersökningar som på olika sätt belyser kvinnors och mäns långsiktiga sparande.