KO har ordet: Viktigt arbete i kommunerna mot överskuldsättning

KO har ordet: 2 maj 2019
I varje svensk kommun pågår dagligen ett viktigt arbete med att förebygga skuldproblem och hjälpa överskuldsatta personer att finna en lösning på sin situation. Yrkeskåren kallas för budget- och skuldrådgivare och deras insatser betyder mycket, både för den enskilde och för samhället i stort.
Cecilia Tisell

Budget- och skuldrådgivaren i din kommun kan hjälpa dig att få koll på din ekonomi och ge råd om hur du ska hantera och prioritera skulderna. Den hjälpen har du rätt till enligt lag och den är dessutom gratis.

Jag hade nyligen förmånen att träffa många budget- och skuldrådgivare i samband med yrkesföreningens årliga konferens. Många vittnar om att de som har problem ofta väntar för att länge med att söka hjälp. Det kan ha flera orsaker, till exempel att det tar tid att förstå allvaret i sin ekonomiska situation och att man inte vet att det finns hjälp att få.

Att vara problematiskt skuldsatt är mycket påfrestande och för många förenat med starka känslor av skuld och skam. Det är därför viktigt att den som vänder sig till budget- och skuldrådgivningen ska kunna boka ett besök inom rimlig tid. Konsumentverkets årliga kartläggning visar att det är 58 kommuner som inte klarar uppsatta rekommendationer om maximalt fyra veckors väntetid.

Statistik från Kronofogden visar att antalet personer med skulder hos myndigheten minskar för tredje året i rad. Det är positivt, men samtidigt visar statistiken att den sammanlagda skulden ökar och att allt fler får sin första skuld registrerad hos Kronofogden. Många lever på knappa ekonomiska marginaler och fler än de som idag vänder sig till budget- och skuldrådgivningen skulle behöva känna till att det finns stöd att få. I arbetet mot överskuldsättning är budget- och skuldrådgivningen en viktig och självklar aktör, som genom kvalificerad rådgivning kan bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta.

Flera funktioner i samhället behöver ha kunskap om hur de ekonomiska förutsättningarna kan påverka personers liv och hälsa. För att tidigare fånga upp personer som har eller riskerar att få skuldproblem behövs samverkan mellan olika aktörer på lokal nivå, med individen i centrum och förståelse för vikten av en fungerande privatekonomi.  Enskilda medborgares skuldproblematik är en tvärgående utmaning som berör många myndigheter och organisationer i samhället.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman

Läs även vårt pressmeddelande om rapporten

Rapport 2019: 3 Läget i landet – BUS 2019

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

I denna rapport redovisar vi resultatet från årets kartläggning av den kommunala budget- och skuldrådgivningen (BUS), jämförelser med tidigare år och annan statistik.