KO har ordet: Upprörande att profitera på människors oro

KO har ordet: 6 april 2020
Flera företag försöker nu tjäna pengar på människors oro för coronaviruset. I reklamen påstås att olika produkter förhindrar eller motverkar att man drabbas av covid-19.
Cecilia Tisell, Konsumentombudsman

Inom reklamens värld är det inte ovanligt med överdrivna och ibland till och med påhittade påståenden om vilka effekter på hälsan olika preparat och kosttillskott har. Det här är naturligtvis allvarligt, men särskilt upprörande blir det när företag påstår att deras produkter hjälper mot eller motverkar covid-19. Ett virus som nu har lamslagit stora delar av världen och som orsakat tusentals människors död.

Det företagen gör är att på ett mycket förslaget och cyniskt sätt spela på människors rädsla.

På Konsumentverket har vi därför intensifierat vårt tillsynsarbete när det gäller överdrivna hälsopåståenden. I nuläget har vi sex pågående ärenden som rör vilseledande marknadsföring kopplat till covid-19, varav fyra av dem är nyöppnade. Och fler åtgärder lär det bli, om vi ser att den här typen av otillbörligt utnyttjande av människors rädsla fortsätter.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman