KO har ordet: Telekombolagen bör lära av sina kunder

KO har ordet: 25 maj 2021
”Är man stark måste man vara snäll”. Så heter det i sagans värld och det är nog så sant om du är ett av Sveriges större bolag. Då förväntar jag mig betydligt mer än vad vår granskning av telekombranschen visar.
Cecilia Tisell

Visst, stora bolag har många kunder och då kan givetvis inte samtliga vara nöjda med allt. Det tror jag att vi alla förstår. Men att ha bristande rutiner och en ineffektiv, ibland svårtillgänglig kundtjänst, som många anmälningar vittnar om, det duger helt enkelt inte. 

Tyvärr kommer inte resultatet av den här granskningen som någon nyhet. Även tidigare undersökningar som Konsumentverket har gjort blottade återkommande samma problem och att de konsumenter som ville teckna avtal för telekomtjänster hade de svåraste förutsättningarna.  

Bristen på förtroende och tillit är ett återkommande problem och en fortsatt stor utmaning för telekommarknaden.  

För sin långsiktiga tillväxt är företag beroende av konsumenternas förtroende. Genom att ha en välfungerande klagomålshantering och lära av klagomål och synpunkter, kan företagen nå högre förtroende, skapa bättre produkter och få lojalare kunder. Det ligger alltså även i företagens eget intresse att både lyssna och måna mera om konsumenterna. 

Jag vill utmana telekombranschen, både i dess eget och kundernas intresse, att införa en nollvision för kundtjänstrelaterade problem. Det bör inte förekomma att konsumenter känner sig så dåligt behandlade att de behöver vända sig till Konsumentverket med en anmälan. 

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman