KO har ordet: Stärkt konsumentskydd för konsumenter som luras på pengar via bankbedrägerier

KO har ordet: 23 juni 2022
Konsumenter som förlorat pengar efter att ha lurats att lämna ut bankuppgifter får nu ökade möjligheter att få tillbaka pengar genom ersättning från banken. Detta efter en vägledande dom från Högsta domstolen i ett mål där en konsument själv drivit sitt ärende och fått rätt.
Cecilia Tisell

Jag är så glad å alla konsumenters vägnar! Detta är en viktig dom för att stärka konsumentskyddet i Sverige, inte minst för äldre och andra sårbara konsumenter. Tack vare domen i Högsta domstolen kommer det oftare att bli banken i stället för konsumenten som får bära ansvaret för obehöriga uttag.

För Konsumentverket är det väl känt att konsumenter ofta lider stor skada när de blir lurade att logga in på sitt bankkonto och på det viset ger bedragaren tillgång till kontot. I takt med att allt fler banktjänster sker online via inloggning med Bank-ID, bankdosor och andra personliga koder har antalet bedrägerier ökat kraftigt. Enligt Polismyndigheten uppgår värdet på den här typen av bedrägerier till hundratals miljoner kronor per år.

Jag anser att detta har drabbat konsumenterna allt för hårt och att de har fått stå för förlusten i allt för hög grad. Det handlar ofta om stora summor och hårdast drabbade är äldre och andra utsatta och sårbara grupper i samhället.

Konsumenten som drev fallet till Högsta domstolen blev, precis som många andra konsumenter, lurad att lämna ut sina bankuppgifter via telefon. I bedömningen av sådana här fall är det en fråga om konsumenten agerat grovt oaktsamt eller till och med särskilt klandervärt. En konsument som anses ha agerat särskilt klandervärt får bära hela ansvaret för de förlorade pengarna. Om konsumenten i stället ”bara” anses ha agerat grovt oaktsamt är konsumentens ansvar begränsat till 12 000 kronor, medan banken får bära förlusten i övrigt.

Domen ger vägledning

Tidigare har det inte funnits några vägledande domstolsavgöranden vad det gäller bedömningen av konsumentens agerande vid bankbedrägerier, vilket drabbat många hårt. Tack vare domen i Högsta domstolen finns det nu vägledning kring bedömningen av begreppet särskild klandervärd. Klargörandet visar på en betydligt mer konsumentvänlig tillämpning av regelverket än den tolkning jag hittills sett banker göra

Domen från Högsta domstolen innebär att det nu krävs väldigt mycket för att konsumenten ska anses ha agerat särskilt klandervärt. Enligt domen ska agerandet endast klassificeras som särskilt klandervärt om konsumenten var medveten om att det fanns en risk för en obehörig transaktion men ändå lämnade ut uppgifterna till bedragaren. Det är upp till banken att bevisa att konsumenten agerat särskilt klandervärt och det känns mycket bra!

Glad Sommar!

PS: Lämna aldrig ut dina bankuppgifter, koder eller Bank-ID till någon obehörig! Och om du har blivit drabbad, hör av dig till din bank och hänvisa till det nya avgörandet från Högsta domstolen!

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman