Dom i målet KO-Ecoswe

Dom: 23 juni 2021
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företaget Ecoswe AB att marknadsföra e-cigaretter och påfyllnadsbehållare på det sätt som gjorts.

Utgångspunkten i lagen om tobak och liknande produkter är en hög hälsoskyddsnivå, särskilt för att minska förekomsten av rökning bland unga.

Huvudregeln är att marknadsföring av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare på internet och via e-post är förbjuden och att det bara är tillåtet att sälja produkterna.

Mot den bakgrunden förbjuder nu Patent- och marknadsdomstolen företaget Ecoswe AB att marknadsföra e-cigaretter och påfyllnadsbehållare på tio punkter:

  • Annonser i form av så kallade banners med påståenden som går utöver relevanta fakta om varan och dess egenskaper.
  • Lovprisande formuleringar om de marknadsförda produkterna som sträcker sig längre än saklig information om varorna och dess egenskaper.
  • Bilder som visar frukt, godis, glass och vanilj tillsammans med påfyllnadsbehållare och en person som röker en e-cigarett.
  • Grafiska märken som väcker intresse och inte kan anses som saklig och neutral information, till exempel en citrusfrukt och en hand som gör tumme upp.
  • Lovprisande recensioner och betygssättning i anslutning till produktbeskrivningen.
  • Rea-påståenden som inte utgör ren prisinformation och lockar till köp.
  • Påståenden om fri frakt knyts till köp över visst belopp, köp före en specificerad tidpunkt eller kräver att konsumenten vidtar en åtgärd för att sprida information om säljaren eller dennes produkter.
  • Under köpprocessen tillhandahålla en funktion som visar vad andra kunder har köpt som konsumenten också skulle kunna vara intresserad av att köpa.
  • Marknadsföra produkter via e-postutskick och på företagets Facebooksida eftersom Ecoswes produkter inte sålts i dessa kanaler och eftersom marknadsföringen haft en osaklig utformning.
  • Använda namnet ”ecojuice” tillsammans med ett grönt löv i märkning av påfyllningsbehållare.

Domen är förknippad med ett vite på en halv miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolaget framöver bryter mot domen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/333