Dom i målet KO-Svea Ekonomi AB

Dom: 26 oktober 2021
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Svea Ekonomi AB att använda avtalsvillkor med förseningsavgift, i kreditavtal med konsument. Det är också förbjudet att använda avtalsvillkor med väsentligen samma innebörd.

Förbudet är kopplat till ett vite på två miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut ifall företaget bryter mot förbudet.

Företaget har överklagat Patent- och marknadsdomstolens dom.

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/139