Beslut KO – Svenska Spel AB

Dom: 16 mars 2022
Yttrandefrihetsgrundlagen gör att Konsumentverket och Konsumentombudsmannen, KO, inte får fråga efter ett avtal mellan Svenska Spel och TV4. Det har Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, beslutat.

Konsumentverket utreder om skrapande av trisslotter i TV4 är reklam och för att kunna göra det begärde myndigheten att få se avtalet mellan Svenska Spel och TV4. Parterna motsatte sig det och ärendet har tidigare tagits upp i Patent- och marknadsdomstolen.

Nu har PMÖD beslutat att myndigheten inte får fråga efter avtalet.

KO avser att överklaga beslutet till Högsta domstolen, förutsatt att domstolen ger prövningstillstånd.

För att ta del av beslutet kontakta registrator på Konsumentverket och uppge diarienummer 2019/1153. Ärendet som rör TV4 har diarienummer 2021/208.