KO stämmer Guldbrev

Pågående mål: 15 juni 2020
Konsumentombudsmannen, KO, har ansökt om stämning mot företaget Guldbrev. KO anser att företagets marknadsföring är vilseledande på flera punkter, bland annat har konsumenten ingen möjlighet att i förväg få veta vilket pris hen får för inskickat guld.

KO begär nu att Patent- och marknadsdomstolen ser till att Guldbrev ändrar sin marknadsföring så det blir tydligt för konsumenterna vad man faktiskt får betalt för guldet. Det ska också tydligt framgå att det kan tillkomma kostnader och avgifter. 

För att läsa stämningsansökan med diarienummer 2019/659, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.