KO stämmer Philip Morris

Bristande kreditprövning: 6 november 2020
Konsumentombudsmannen, KO, ansöker om stämning mot tobaksbolaget Philip Morris AB hos Patent- och marknadsdomstolen. KO vill att domstolen förbjuder företaget att göra tobaksreklam i tidningar eftersom lagen förbjuder reklam för tobak i tidningar och tidskrifter.

Produkten som lyftes fram i den aktuella annonsen bygger på upphettning av tobak där rökaren sedan andas in tobaksångorna.

Här finner du stämningsansökan i sin helhet