KO stämmer Svea Ekonomi

Pågående mål: 18 juni 2020
Förseningsavgifter för konsumentkrediter bryter mot lagen. Det anser Konsumentombudsmannen, KO, och ansöker därför om stämning mot företaget Svea Ekonomi.

KO pekar på att inkassokostnadslagen, som är en konsumentskyddande lag, säger att ett företag bara får begära ersättning för kostnader som uppstår när det ska driva in skulden från konsumenten. Därför vill KO att Patent- och marknadsdomstolen prövar ärendet med förseningsavgifter. 

För att läsa stämningsansökan med diarienummer 2020/139, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.