KO stämmer Arla Foods AB

Pågående mål: 15 november 2021
Konsumentombudsmannen, KO, vill att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Arla att använda påståendet ”netto noll klimatavtryck” eller andra liknande påståenden som ger intryck av att produkten inte förändrar klimatet i någon bemärkelse.

För att läsa stämningsansökan kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1475.