KO stämmer Nordiska Bevakningsgruppen AB

Pågående mål: 26 april 2021
Nordiska Bevakningsgruppen har dragit på sig många anmälningar och klagomål till Konsumentverket. Nu stämmer Konsumentombudsmannen, KO, företaget.

Företaget ringer upp konsumenter och skrämmer dem genom att påstå att deras identiteter håller på att kapas. Företagets syfte är att sälja ett ”ID-skydd” för nästan 9 000 kronor.

I två stämningsansökningar vill KO att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företagets försäljningsmetoder eftersom de strider mot marknadsföringslagen samt förbjuder den långa bindningstiden för ett abonnemang på tjänsten.

KO vill också att domstolen utdömer en marknadsstörningsavgift.

För att läsa stämningsansökan kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/219.