KO stämmer Stockholms Elbolag AB

Pågående mål: 4 oktober 2021
Stockholms Elbolag har dragit på sig många anmälningar och klagomål. Nu stämmer Konsumentombudsmannen, KO, bolaget och personer kopplade till bolaget, till Patent- och marknadsdomstolen.

Stämningsansökan innehåller fem punkter där KO yrkar att domstolen förbjuder följande:

  • att påstå eller ge intryck av att försäljaren representerar eller samarbetar med konsumentens befintliga elleverantör och liknande påståenden vid marknadsföring av elavtal genom telefonförsäljning till konsument.
  • att påstå att konsumenten behöver tacka ja på ett sms för att bekräfta mottagandet av sms:et, för att få ytterligare information om erbjudandet eller för att bekräfta samtalet i de fall ett ja innebär att konsumenten blir bunden av ett avtal.
  • att kräva betalning för en tjänst som konsumenten inte har beställt, eller
  • att skicka fakturor eller andra betalningskrav därigenom ge konsumenten intrycket av att hen är betalningsskyldig när så inte är fallet.
  • att kontakta konsumenter som bolaget inte har en befintlig kundrelation med på telefonnummer som är antecknat i spärregistret NIX-Telefon.

KO vill också att domstolen kräver att det i början av samtalet tydligt framgår att syftet är att sälja elavtal.

KO vill även att domstolen utdömer en marknadsstörningsavgift på en miljon kronor.

För att läsa stämningsansökan kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/219.